„ Fotovoltika“
využívajte lacnú energiu zo slnka

HYBRIDNÝ FV SYSTÉM – ROZUMNÁ INVESTÍCIA

Využite dotácie na fotovoltické panely
a investujte do svojej budúcnosti bez účtov za energie.

Hybridný fotovoltický systém s technológiou Suntron – výhodné riešenie
pre úsporu elektriny a nezávislosť

Hybridný fotovoltický systém (HFVS) predstavuje univerzálne inteligentné riešenie pre výrobu a akumuláciu elektriny do batérií z fotovoltických panelov (FVP). Tento systém je schopný využiť takmer všetku vyrobenú solárnu energiu a maximalizovať úsporu elektriny. Navyše tento systém pracuje aj ako záložný zdroj elektriny takže pri výpadku elektriny z distribučnej siete bude váš dom naďalej pod prúdom. Pri vykurovaní je dôležité aby sa nevyplo obehové čerpadlo, pri zapnutom alarme nevybila malá batéria na alarme. Budete si naďalej svietiť alebo dopozerať svoj obľúbený program alebo dokončíte varenie.


Aký je princíp výroby a akumulácie elektriny z HFVS?
Najdôležitejšou časťou HFVS je Inteligentný invertor Suntron, ktorý pracuje v 2-och režimoch. Tzv ostrovnom, kedy všetku produkciu FVP ukladá do batérii alebo napája spotrebiče. V tomto režime inverter neodoberá žiadnu elektrinu z distribučnej siete a všetky spotrebiče v dome spotrebovávajú elektrinu zo slnka, ktorá je zadarmo. Až keď je výkon z FVP nedostatočný a batérie sú už celkom vybité, potom sa inverter automaticky prepne do režimu on-grid teda do režimu, keď začne odoberať elektrinu zo siete.

V porovnaní s bežným on-grid systémom, kde prebytočná elektrina z panelov sa bezplatne odovzdáva do distribučnej siete, inverter Suntron umožňuje ukladať túto nespotrebovanú elektrinu do batérií. Elektrinu z nabitých batérií je k dispozícií k neskoršej spotrebe keď je intenzita slnka nedostatočná a FV panely prestanú produkovať elektrinu.


Hlavné výhody hybridného FV systému s invertorom Suntron.
HFVS sa na rozdiel od on-grid FVS alebo iných hybridných FVS nepripája priamo do distribučnej siete ako zdroj výroby elektriny ale len ako bežný spotrebič. Suntron má samostatný vstup pre odber elektriny zo siete a ďalší výstup na ktorý sa pripájajú spotrebiče. Pre 1-fázové napájacie okruhy je určený model Suntron 1F a pre 3 fázové model Suntron 3F. Tento typ hybridného FVS preto nevyžaduje žiadny súhlas a schvaľovanie žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy a jej skúšky. Odpadá preto zdĺhavé a komplikované vybavovanie súhlasu od prevádzkovateľa distribučnej sústavy a tiež riziko, že prevádzkovateľ DS nepovolí pripojenie FV systému do distribučnej siete.


Záložný zdroj v prípade poruchy a výpadku elektriny
Hybridné invertory Suntron dokážu pracovať aj v režime záložného zdroja – tzv. UPS. Najmä na jeseň a v zimných mesiacoch keď je produkcia elektriny z FV panelov nízka s tento výkon nie je dostatočný pre nabitie batérií na plnú kapacitu je Suntron schopný tieto nabíjať súčasne aj z elektrickej siete aj z panelov, tak aby pri výpadku elektriny boli batérie nabité na maximum svojej kapacity a vydržali čo najdlhšie napájať spotrebiče. Roztápanie mrazničky, nedopozeraný seriál a sedenie pri sviečkach bude minulosťou.


Prečo je dôležité elektrinu akumulovať?
Produkcia elektriny z FV panelov je nepravidelná a je závislá od počasia, ročného obdobia a času kedy slnečné lúče svietia na panely. Túto elektrinu buď uložíme do akumulátorov, batérií alebo ju jednoducho stratíme a nič neušetríme. Aby sme elektrinu použili neskôr keď máme zapnuté spotrebiče, musíme ju akumulovať, čiže uložiť do batérií. Inteligentný hybridný invertor Suntron nabíja batérie z FV panelov pomocou integrovanej vysokoúčinnej nabíjačky až pokiaľ nie sú úplne nabité. Spotrebiče odoberajú elektrinu z batérií postupne podľa svojho výkonu až pokiaľ sa batérie nevybijú . V tom okamihu invertor automaticky prepne odber elektriny z distribučnej siete a to bez prerušenia dodávky elektriny pre spotrebiče.

Neplytvajte elektrinou na priamy ohrev vody, je to najmenej efektívne.
Okrem akumulácie elektriny do batérií existujú aj riešenia jej okamžitej spotreby, úmerne s výkonom a výrobou elektriny z FVS. Najjednoduchší spôsob využitia prebytočnej elektriny je ohrev vody v elektrickom bojlery. No tento spôsob vychádza najmenej efektívne v porovnaní napríklad s ohrevom vody zemným plynom alebo tepelným čerpadlom. Cena 1kW plynu je totiž viac ako o polovicu lacnejšia ako elektrina pričom účinnosť moderných kondenzačných kotlov je porovnateľná s účinnosťou elektrického bojlera. Ešte lacnejší spôsob ohrevu vody dosiahneme tepelným čerpadlom, ktoré z 1kW elektriny je schopné vyrobiť 3 až 5 kW tepelnej energie, pričom elektrický bolier vyrobí len 0,98 kW. Preto je ideálne skombinovať FV systém s tepelným čerpadlom a vyrobenou elektrinou napájať aj ďalšie spotrebiče a maximalizovať úsporu a návratnosť investície.

* ceny sú orientačné a sú odlišné pre rôzne odberné sadzby

Náklady na ohrev TUV Počet osôb v domácnosti 1 2 3 4
Medium Typ zariadenia Účinnosť * cena za 1kWh média náklady na 1kW energie Ročná spotreba energie na ohrev TUV (kW)
900 1800 2700 3600
Elektrina Elektrický bolier 98% 0,15 € 0,15 € 138 € 276 € 413 € 551 €
Zemný plyn Kondenzačný kotol 93% 0,06 € 0,06 € 58 € 116 € 174 € 232 €
Elektrina Tepelné čerpadlo 350% 0,15 € 0,04 € 39 € 77 € 116 € 154 €
Výhodná investícia
Každý fotovoltický systém vám prinesie úsporu ale nie je pre vás dôležité kedy sa vám investícia vráti?

Návratnosť vloženej investície by mala byť čo najkratšia a v prípade fotovoltických panelov sa investícia vráti vtedy, ak dokážeme využiť maximum vyrobenej elektriny pre vlastnú spotrebu a tým si znížime účty za elektrinu. Napríklad 2,5kW systém vyprodukuje 2500 – 3000 kW elektriny čo predstavuje ročnú úsporu od 350 do 450 Eur pričom za 25 rokov dosiahne úspora čiastku vyše 8.000 Eur.Investujte do svojej budúcnosti a využite dotáciu na obnoviteľné zdroje energií.
Investícia do FVS je dlhodobou investíciou, ktorá vám vďaka dlhej životnosti FV panelov bude šetriť náklady za energiu niekoľko desiatok rokov. Hybridný FV systém s invertorom Suntron je teraz vďaka dotácii naozaj dostupný a navyše ho môžete splácať aj v mesačných splátkach.